TMHC Forward, 80 jaar historie in beeld

Jullie zien een groot aantal geselecteerde foto's over de clubgeschiedenis van de TMHC Forward, gevonden en verzameld ten behoeve van de uitgave van het boekwerk "Onze Club". De oudste foto's dateren uit 1932 zodat deze een beeld geven van zo'n 80 jaar tot de fusie in 2011.

De TMHC Forward ging meer dan 80 jaar geleden letterlijk "de wei" in, gelegen in Goirle achter de zgn Volt-huizen met aanvankelijk een tuinhuisje en later een houten barak als club-en kleedlokaal. Later bouwde de club "zelf" nog een 2-tal nieuwe paviljoens/forwardtenten. Prestatief heeft Forward nooit geen hoge ogen gegooid in de zin van het zijn van een constante hoofdklasser. Een enkele uitzondering laat zien dat zowel bij de Dames als Heren slechts enkele jaren top waren op hoofdklasse-niveau. Door de vele jaren heen speelden genoemde selectieteams bijna constant net onder de top.

Wat deze club van "doeners" wel karakteriseert is de grote saamhorigheid alsook de betrokkenheid bij de Tilburgse samenleving door de organisatie van vele activiteiten en het creƫeren van de eigen Forwardsfeer waarvan vele leden in de loop van vele jaren hebben geproefd en genoten. De jeugd werd er opgeleid, zie de fameuze club van 7 en de organisatie van vele evenementen en toernooien als het internationale B-Kruikentoernooi, de jaarlijkse mini-slotdag, het befaamde A/B-feest, de mini playbackshow, het Hotel d'Enfant en nog veel veel meer.

Bij de senioren werd het hockeyconcept geregeld verruild voor de organisatie van vele feesten zoals bijv. het carnaval, reeds vanaf 1947 en later de legendarische Forwardcarnavalsfeesten in de Kon.Harmonie. Wat te zeggen van de lustrumvieringen bij het 40/50/60/70 jaar bestaan van de club en de vele toernooien zoals het Schietspoeltoernooi, de T- Trophy, het Klupklopper, het Ken-je-Buurttoernooi en niet te vergeten het Familietoernooi.
Ook al in het grijze verleden zocht men elkaar om de onderlinge sfeer te bevorderen. Wat te denken van de boerenkoolmiddagen, de droppings, de kaart-en mosselavonden, de kerstrally's, de maandagavonden, het cabaret tussen de schuifdeuren, het StikkieTok-spektakel en tenslotte de disco's zondagmiddag met Ome Jan, schier 4 en Corry Konings "mooi was die tijd".

Ja, mooi was die tijd, als we terugdenken aan de zo geroemde Forwardsfeer: een mengsel van sportief en fair "recreƫren " en onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid bij deze blauw-witte club. Forwardblauw wij houden en hielden van jou!!!

Hopelijk geven de geselecteerde foto's een goed beeld van de beschrijving hierboven. Gelukkig kan de website immer worden aangepast. Daarom aan een ieder die ons kan corrigeren maar ook aanvullen met foto's en andersoortig historisch materiaal, jullie reactie is welkom op archief@hctilburg.com

Maak, met jullie hulp, deze website nog completer!


Ed de Roos/Ton Groels

50 jaar Forward