Onze rijke historie vastgelegd

Op 30 november 2014 is het boek "Onze Club" verschenen, met 120 pagina's tekst en beeld over de geschiedenis van de Tilburgse hockeyclubs Tilburg (opgericht in 1925) en Forward (1930) en hun eerste schreden als fusieclub HC Tilburg (2011). Tijdens het werk aan dit boek in de jaren 2013 en '14 is er veel beeldmateriaal boven water gekomen, veel meer dan er in het boek geplaatst kon worden. De Commissie Archief beschouwt het als haar taak om te bevorderen dat al dit materiaal voor het nageslacht bewaard blijft én toegankelijk gemaakt wordt voor de (oud-) leden en overige geïnteresseerden.

Met behulp van ict middelen van de club is nu deze speciale website tot stand gekomen waarop het historisch beeldmateriaal op een eigentijdse manier gepresenteerd kan worden. Het is eigenlijk uniek dat je met oude foto's eerst een ronde doet langs oud-leden, van wie een aantal de negentig al is gepasseerd, om te achterhalen wie er allemaal op die foto's staan en dat je dit vervolgens met behulp van een enthousiast stel 'whizzkids' mag verwerken en presenteren!

Hulde aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, speciaal aan Joost van der Werf en Joop Ongenae!

Commissie Archief HC Tilburg